Tillbaka

ondansetron
Ondansetron Fresenius Kabi

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Beslut

Kvarstår

Indikation

Profylax och/eller behandling av postoperativt illamående och kräkning

Förbehåll / Kommentar

Bedömningen är genomförd i samråd med expertrådet för onkologiska och hematologiska sjukdomar.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Ondansetron är miljöklassificerat.

Motivering

Det är inte klarlagt om de olika 5HT3-antagonisterna skiljer sig effektmässigt åt. Ondansetron är den bäst dokumenterade 5HT3-antagonisten. Generiskt ondansetron är prismässigt överlägset.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Gan TJ, Diemunsch P, Habib AS, Kovac A, Kranke P, Meyer TA et al. Consensus guidelines for the management of postoperative nausea and vomiting. Anesth Analg 2014;118:85-113. PubMed
  2. Ryu J, So YM, Hwang J, Do SH. Ramosetron versus ondansetron for the prevention of postoperative nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy. Surg Endosc 2010;24:812-7. PubMed
  3. Tramer MR, Reynolds DJ, Moore RA, McQuay HJ. Efficacy, dose-response, and safety of ondansetron in prevention of postoperative nausea and vomiting: a quantitative systematic review of randomized placebo-controlled trials. Anesthesiology 1997;87:1277-89. PubMed
  4. Carlisle JB, Stevenson CA. Drugs for preventing postoperative nausea and vomiting (Online). Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004125. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.