Tillbaka

droperidol
Droperidol Carino

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Beslut

Kvarstår

Indikation

Profylax mot postoperativt illamående och kräkning

Förbehåll / Kommentar

Miljörisk vid användning av droperidol kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Evidensbaserad och väldokumenterad profylax mot PONV.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Schaub I, Lysakowski C, Elia N, Tramér R. Low-dose droperidol (≤1 mg or ≤15 μg kg-1) for the prevention of postoperative nausea and vomiting in adults: quantitative systematic review of randomised controlled trials. Eur J Anaesthesiol 2012;29:286-94. PubMed
  2. Henzi I, Sonderegger J, Tramèr MR. Efficacy, dose-response and adverse effects of droperidol for prevention of postoperative nausea and vomiting. Can J Anaesth 2000;47;537-51. PubMed
  3. McKeage K,Simpson D,Wagstaff AJ. Intravenouse droperidol: a rewiew of its use in management of postoperative nausea and vomiting. Drugs 2006;66:2123-47. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.