Tillbaka

betametason
Betapred

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Beslut

Kvarstår

Indikation

Profylax mot postoperativt illamående och kräkning

Förbehåll / Kommentar

Betametason är miljöklassificerat.

Motivering

Evidensbaserad och väldokumenterad profylax mot PONV.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Murphy GS, Szokol JW, Grenberg SB, Avram MJ, Vender JS, Nisman M et al. Preoperative dexamethasone enhances quality after laparoscopic cholecystectomy: effect on inhospital and postdischarge outcomes. Anesthesiology 2011;114:882-90. PubMed
  2. Le TP, Gan TJ. Update on the Management of Postoperative Nausea and Vomiting and Postdischarge Nausea and Vomiting in Ambulatory Surgery. Anesthesiol Clin 2010;28:225-49. PubMed
  3. Aasboe V, Raeder JC, Groegaard B. Betamethasone Reduces Postoperative Pain and Nausea After Ambulatory Surgey. Anesth Analg 1998;87;319-23. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.