Tillbaka

lidokain + adrenalin
Xylocain adrenalin

2019-12-11 Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Beslut

Kvarstår

Indikation

Infiltrationsanestesi och perifera blockader

Förbehåll / Kommentar

Adrenalintillsats ger något förlängd duration. För blockad av fingrar och tår bör beaktas att adrenalintillsatsen är relativt kontraindicerat vid tillstånd med nedsatt perifer cirkulation.

Lidokain är miljöklassificerat. Miljörisk vid användning av adrenalin kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Lång behandlingstradition. Adrenalin ger något förlängd duration.


Utredningsmaterial och referenser

Vetenskap och beprövad erfarenhet.

Bedömning utförd av

Expertgrupp perioperativ medicin och intensivvård

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.