Lokalanestesi

.

.

Val av lokalanestetikum görs utifrån önskad effektduration och risk för toxicitet.

Ytanestesi av intakt hud eller vid bensår

Denela, Emla Tapin

kräm

Emla, Tapin

plåster

Slemhinneanestesi

Xylocain

gel, spray

Infiltrationsanestesi och perifera blockader

Adrenalintillsats ger förlängd duration men är relativt kontraindicerat vid nedsatt perifer cirkulation i fingrar och tår.

Xylocain
Xylocain adrenalin