Tillbaka

ferroglycinsulfat
Niferex

2019-12-11 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anemi

Förbehåll / Kommentar

 Varken Niferex eller Duroferon ingår i läkemedelsförmånerna. 

Ferroglycinsulfat bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Både Duroferon depottabletter och Niferex enterokapslar rekommenderas på Kloka listan. Val av läkemedel vid järnbrist bör göras utifrån patientens biverkningsmönster av respektive läkemedel.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Berber I, Diri H, Erkurt MA, Aydogdu I, Kaya E, Kuku I. Evaluation of ferric and ferrous iron therapies in women with iron deficiency anaemia. Adv Hematol. 2014;2014:297057 PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.