Tillbaka

ferroglycinsulfat
Niferex

2019-12-11 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anemi

Förbehåll / Kommentar

Ferroglycinsulfat bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Niferex orala droppar rekommenderas på Kloka Listan vid sväljsvårigheter. Niferex orala droppar, ingår i läkemedelsförmånen. Niferex orala droppar är den enda beredning av järn som finns i droppform. Det kan ges till barn och till patienter med sond eller PEG.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Berber I, Diri H, Erkurt MA, Aydogdu I, Kaya E, Kuku I. Evaluation of ferric and ferrous iron therapies in women with iron deficiency anaemia. Adv Hematol. 2014;2014:297057 PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.