Tillbaka

järnsackaros
Venofer

2019-12-11 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Järnbristanemi

Förbehåll / Kommentar

Järnsackaros bedöms inte ha någon miljöpåverkan

Motivering

Venofer kan tillföras med högst 200 mg per besök, max tre gånger per vecka.

God dokumentation, effekt och säkerhet. Sammantagen värdering av effekt, säkerhet och pris motiverar rekommendationen av Venofer i de fall upprepad administrering med engångsdoser upp till 200 mg lämpar sig.Utredningsmaterial och referenser

  1. Muñoz M, Gómez-Ramírez S, García-Erce JA. Intravenous iron in inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2009;15:4666-74. PubMed
  2. Bayraktar UD, Bayraktar S. Treatment of iron deficiency anemia associated with gastrointestinal tract diseases. World J Gastroenterol 2010;16:2720-25. PubMed
  3. Kulnigg S, Stoinov S, Simanenkov V, Dudar L, Karnafel W, Garcia LC et al. A Novel Intravenous Iron Formulation for Treatment of Anemia in Inflammatory Bowel Disease: The Ferric Carboxymaltose (FERINJECT) Randomized Controlled Trial. Am J Gastroenterol 2008;103:1182-92. PubMed
  4. Evstatiev R, Alexeeva O, Bokemeyer B et al; FERGI Study Group. Ferric carboxymaltose prevents recurrence of anemia in patients with inflammatory bowel disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013;3:269-77. PubMed
  5. Wilson PD, Hutchings A, Jeans A, Macdougall IC. An analysis of the health service efficiency and patient experience with two different intravenous iron preparations in a UK anaemia clinic. J Med Econ. 2013;16:108-14. PubMed
  6. Beigel F, Löhr B, Laubender RP, Tillack C, Schnitzler F, Breiteneicher S et al. Iron status and analysis of efficacy and safety of ferric carboxymaltose treatment in patients with inflammatory bowel disease. Digestion. 2012;85:47-54. PubMed
  7. Evstatiev R, Marteau P, Iqbal T, et al, FERGI Study Group. FERGIcor, a randomized controlled trial on ferric carboxymaltose for iron deficiency anemia in inflammatory bowel disease. Gastroenterology 2011;141:846-53. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.