Tillbaka

montelukast
Montelukast …, Singulair

2019-12-11 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Barn 6 mån-5 år: Alternativ till inhalationssteroid vid återkommande infektionsutlösta astmabesvär.

Barn 2-14 år: Alternativ till lågdos inhalationssteroider vid lindrig astma.

Förbehåll / Kommentar

Barndosering för montelukast finns från 6 månaders ålder i form av dosgranulat 4 mg. 2-5 år tuggtablett 4 mg, 6-14 år 5 mg, 15 år och äldre 10 mg.

För barn ses montelukast som ett alternativ till inhalationssteroider. Det är enklare att behandla endast en gång per dygn med granulat eller tabletter istället för att inhalera 2-4 gånger per dygn. Vid infektionsutlösta besvär måste dock byte till inhalationssteroid ske om barnet fortfarande är obstruktivt efter cirka 10 dagars behandling, alternativt konsulteras barnläkare.

Effekten av kontinuerlig behandling med montelukast bör utvärderas efter 4 veckor då cirka 30 procent av barnen är icke-responders.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Montelukast är miljöklassificerat.

Registrerat 98-01-23.

Motivering

Montelukast är den enda antileukotrien som är godkänd i Sverige. Preparatet har en central roll i pediatriska behandlingsriktlinjer för astma. Bronkdilatation observerades i kliniska studier inom 2 timmar efter peroraltillförsel. Montelukast är väl dokumenterat såväl vad gäller effekt som biverkningar.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Läkemedelsbehandling vid astma- behandlingsrekommendation 2015. Läkemedelsverket
 2. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2019. Available from GINA
 3. Lemanske RF Jr, Mauger DT, Sorkness CA, Jackson DJ, Boehmer SJ, Martinez FD et al. Step-up therapy for children with uncontrolled asthma receiving inhaled corticosteroids. N Engl J Med. 2010;362:975-85. PubMed
 4. Bacharier LB, Phillips BR, Zeiger BS, Szefler SJ, Martinez FD, Lemanske RF et al. Episodic use of an inhaled corticosteroid or leukotrienereceptor antagonist in preschool children with moderate-to-severe intermittent wheezing. J Allergy Clin Immunol 2008;122:1127-35. PubMed
 5. Brand PL, Baraldi E, Bisgaard H, Boner AL, Castro-Rodriguez JA, Custovic A et al. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool children: an evidence-based approach. Eur Respir J. 2008;32:1096-110. PubMed
 6. Underhållsbehandling av astma hos barn - behandlingsrekommendationer. Barnläkarföreningens allergisektion.
 7. Hakim F, Vilozni D, Adler A, Livnat G, Tal A, Bentur L. The effect of montelukast on bronchial hyperreactivity in preschool children. Chest 2007;131:180-6. PubMed
 8. Knorr B, Franchi LM, Bisgaard H, Vermeulen JH, LeSouef P, Santanello N et al. Montelukast, a leukotriene receptor antagonist, for the treatment of persistent asthma in children aged 2 to 5 years. Pediatrics 2001;108:E48. PubMed
 9. Johnston NW, Mandhane PJ, Dai J, Duncan JM, Greene JM, Lambert K, Sears MR. Attenuation of the September epidemic of asthma exacerbations in children: a randomized, controlled trial of montelukast added to usual therapy. Pediatrics 2007;120:e702-12. PubMed
 10. Chauhan BF, Ducharme FM. Anti-leukotriene agents compared to inhaled corticosteroids in the management of recurrent and/or chronic asthma in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012;5: CD002314. PubMed
 11. Lee SY, Kim HB, Kim JH, Kim BS, Kang MJ, Jang SO et al. Responsiveness to montelukast is associated with bronchial hyperresponsiveness and total immunoglobulin E but not polymorphisms in the leukotriene C4 synthase and cysteinyl leukotriene receptor 1 genes in Korean children with exercise-induced asthma (EIA). Clin Exp Allergy. 2007;37:1487-93. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar