Astma hos barn 6 månader - 11 år

Hälsosamma levnadsvanor

•    Rekommendera rökstopp för dem i hemmet som röker och erbjud stödjande               insatser. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommenderad fysisk aktivitet vid  astma, Fyss.

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet dygnet runt, även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. För barn i åldern 4–11 år, utvärdera behandlingen med C-ACT (Childhood Asthma Control Test).

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel. Till barn under 4 år bör även mask förskrivas.
Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator, Janusinfo.

Se även:
Inhalera rätt, instruktionsfilmer på Janusinfo
Astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar, Viss

Barn 6 månader - 6 år

Lindriga infektionsutlösta besvär - vid behov

Airomir

spray (med spacer)

Episodisk astma - cirka 10 dagars behandling

Flutide Evohaler

spray (med spacer). Från 1 års ålder.

Montelukast …, Singulair

Utvärdera effekten av behandlingen. Om barnet fortfarande har besvär efter cirka 10 dagars behandling bör barnläkare konsulteras.

Om behov av behandling föreligger mer än 4 gånger per år är kontakt med barnläkare indicerad.

Barn 6-11 år - Steg 1

Astmabesvär enstaka gånger per vecka

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

Buventol Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Airomir

spray (med spacer) 

Överväg inhalationssteroid i låg dos vid besvär >2 gånger per månad eller anamnes på exacerbation.

Barn 6-11 år - Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per vecka

Tillägg till steg 1

Utvärdera effekten av behandlingen. Kontrollera inhalationstekniken vid utebliven effekt.

INHALATIONSSTEROIDER eller LEUKOTRIENANTAGONIST

Giona Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Flutide Evohaler

spray (med spacer). 

Montelukast …, Singulair


Barn 6-11 år - Steg 3

Vid kvarstående astmabesvär kontakta barnläkare.