Tillbaka

betametason*
Betametason ..., Betapred tablett
Betapred inj

2019-12-11 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anafylaxi

Förbehåll / Kommentar

Effekten kommer successivt under några timmar och är fullständig först efter något dygn. Effekten kommer ungefär lika snabbt genom nedsväljning av upplösta tabletter som via injektion varför patienter vid medvetande lika gärna kan ta tabletter. Tabletterna kan intas utan vatten och ska då söndertuggas väl.

Dosering:
Tabletter
< 6 år 6 tabletter
> 6 år 10 tabletter
Injektion
< 6 år 1 ml
> 6 år 2 ml

Generisk substitution tillämpas för tabletter vid expedition på recept.

Betametason är miljöklassificerat.

Motivering

Betametason via injektion eller tabletter är välbeprövat för att motverka senreaktioner i samband med allergiska reaktioner och anafylaktisk chock. Effekt efter 2-3 timmar.

Kliniskt väl beprövat preparat med välkänd effekt och biverkningsprofil.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Anafylaxi - Rekommendationer för omhändertagande och behandling 2015. Svenska föreningen för allergologi. SFFA
  2. Akut internmedicin. Janusinfo 

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.