Tillbaka

desloratadin
Desloratadin …, Aerius, Dasselta

2019-12-11 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Peroral antihistamin

Förbehåll / Kommentar

Desloratadin finns som tabletter, munsönderfallande tabletter och oral lösning. Oral lösning finns godkänd från 1 år och munsönderfallande tabletter från 6 år.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Desloratadin är miljöklassificerat.

Godkännandedatum: 2001-01-15

Motivering

Desloratadin är den aktiva metaboliten av loratadin. Desloratadin är den enda antihistamin som finns i samtliga beredningsformer (tablett, munsöderfallande tablett och oral lösning), och expertgruppen har inte kunnat finna evidens för någon effektskillnad mellan desloratadin och loratadin. Desloratadin kvarstår därför på Kloka Listan.

Effekten sätter in inom 0,5-1 timme och kvarstår i 24 timmar.

I experimentella studier på hudsymtom (wheal and flare) i samband med allergen hade desloratadin signifikant effekt efter 4 timmar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Bachert C. A review of the efficacy of desloratadine, fexofenadine, and levocetirizine in the treatment of nasal congestion in patients with allergic rhinitis. Clin Ther 2009;31:921-44. PubMed
  2. Anafylaxi - Rekommendationer för omhändertagande och behandling 2015. Svenska föreningen för allergologi. SFFA
  3. Geha RS, Meltzer EO. Desloratadine: a new nonsedating, oral antihistamine. J Allergy Clin Immunology 2001;107:751-62. PubMed
  4. Simons FE. Advances in H1-Antihistamines. N Engl J Med 2004;351:2203-17. PubMed
  5. Frossard N, Strolin-Benedetti M, Purohit A, Pauli G. Inhibition of allergen-induced wheal and flare reactions by levocetirizine and desloratadine. Br J Clin Pharmacol. 2008;65:172-9. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.