Tillbaka

adrenalin
Adrenalin Mylan

2019-12-11 Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anafylaxi

Förbehåll / Kommentar

Miljörisk vid användning av adrenalin kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Adrenalininjektion är av avgörande betydelse för att förhindra och motverka cirkulationskollaps i samband med anafylaktisk chock. Dessutom har adrenalin en kraftfull bronkvidgande effekt som motverkar andnöd i samband med allergiska reaktioner. Adrenalin är även slemhinneavsvällande, vilket också kan vara av värde i dessa sammanhang.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Anafylaxi - Rekommendationer för omhändertagande och behandling 2015. Svenska föreningen för allergologi. SFFA

Bedömning utförd av

Expertgrupp lung- och allergisjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.