Tillbaka

buprenorfin
Buprenorphine ..., Buprefarm, Bupremyl, Norspan

2019-12-11 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Opioidkänslig smärta

Förbehåll / Kommentar

Plåster

Rekommenderad startdos till äldre är 5 mikrog/tim. Full effekt uppnås efter 3 dagar. Effekt och biverkningar bör utvärderas kontinuerligt. Profylax mot illamående kan övervägas under några dagar. Profylax mot förstoppning ges under hela behandlingsperioden.

Samtidig användning av opioider och bensodiazepiner eller andra läkemedel med sederande effekt bör undvikas.

Buprenorfin plåster subventioneras endast för patienter som provat men inte tolererat oxikodon eller morfin i låg dos, alternativt när dessa läkemedel bedömts som olämpliga. Se TLV.

Förbrukat plåster innehåller verksamt ämne och lämnas in till apoteket för kassering.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Buprenorfin är miljöklassificerat.

Motivering

Buprenorfin är en partiell opioidagonist, med en gynnsam säkerhetsprofil, när det finns behov av långverkande opioidanalgetikum i låg dos. Indikationen är icke-cancer-relaterad nociceptiv smärta.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Alla studier på lågdoserat buprenorfinplåster, som registrerats i FDA:s databas ClinicalTrials.gov
  2. Artros hos äldre: Flexibel dos Norspan jämförbart med flexibel dos Kodein och paracetamol avseende effekt och biverkning. FDA:s databas ClinicalTrials.gov Artrossmärta: Norspan 20 microg/h jämförbart med oxikodon 5 mg x 4 avseende smärtlindring och biverkingar FDA:s databas, ClinicalTrials.gov
  3. Lumbago/ryggsmärta (low back pain): Norspan 20 microg/h lika effektivt och jämförbara biverkningar som 5 mg oxikodon var 6:e timme vid Low back pain. FDA:s databas, ClinicaltTrials.gov
  4. Lumbago/ryggsmärta (low back pain): Norspan är bättre än placebo. FDA:s databas, ClinicalTrials.gov

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa