Vaccination av särskilda riskgrupper

Pneumokockvaccination för barn från 2 års ålder och vuxna med stor risk för att drabbas av pneumokockinfektion

Se Pneumokocker – vaccinering av riskgrupper, Vårdgivarguiden.
Barn och vuxna med vissa kroniska sjukdomar har en ökad risk att
insjukna i svår pneumokockinfektion. Dokumentet innehåller information om när och hur polysackaridvaccin respektive konjugatvaccin ska användas till barn och vuxna som har ökad eller mycket stor risk för pneumokockinfektion.

Influensavaccin till personer i alla åldrar med underliggande sjukdomar

Barn och vuxna med vissa kroniska sjukdomar har en ökad risk att
insjukna i svår influensainfektion. På Vårdgivarguiden finns information
om vilka riskgrupper det gäller och vilken dosering som är aktuell
för barn respektive vuxna.

Splenektomerade – vägledning för vaccination av vuxna patienter inför eller efter splenektomi

Se Splenektomerade, vägledning för vaccination av vuxna patienter
inför eller efter splenektomi
, Janusinfo. Splenektomi ökar
risken för allvarliga infektioner med kapslade bakterier till exempel
pneumo- och meningokocker. Vägledningen är övergripande och andra
scheman/vacciner kan vara aktuella för vissa patientgrupper,
till exempel vid hematologiska sjukdomar.