Vaccination av barn

Se Barnvaccinationer, Janusinfo. Dokumentet innehåller information
om de vacciner som ingår i programmet, inklusive dosering, intervall, administrationssätt och hur vacciner kan kombineras. Det finns även information om sjukdomarna som ska förebyggas. Informationen kan appliceras på vuxna i de fall där det är aktuellt, förutom avseende doseringar.

Tabell: Tidpunkt för de olika vaccinationerna enligt nedanstående schema

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn

Se Komplettering ofullständigt vaccinerade barn, Vårdgivarguiden. Dokumentet innehåller förslag på kompletterande vaccinationsschema beroende på ålder och vaccinationsstatus.