Tillbaka

mirabegron
Betmiga

2018-12-12 Expertråd urologi

Beslut

UpptasEj

Indikation

Urinträngningar och trängningsinkontinens

Förbehåll / Kommentar

Mirabegron är miljöklassificerat.

Motivering

Effekten av mirabegron på urinträngningar och trängningsinkontinens ter sig jämförbar med effekten av tolterodin och solifenacin, men det saknas jämförande head-to-head-effektstudier med placebokontroll. 

Mirabegron har betydligt färre antikolinerga biverkningar än tolterodin men däremot bör patienter med mirabegron regelbundet kontrollera blodtrycket under hela behandlingstiden med tanke på risken för blodtrycksstegring. 

Resultatet av en nytta-riskbedömning för mirabegron jämfört med tolterodin kan inte motivera mirabegrons betydligt högre pris. Betmiga (mirabegron) upptas inte till Kloka Listan 2019.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Maman K, Aballea S, Nazir J, Desroziers K, Neine ME, Siddiqui E, Odeyemi I, Hakimi Z. Comparative efficacy and safety of medical treatments for the management of overactive bladder: a systematic literature review and mixed treatment comparison. Eur Urol. 2014 Apr;65(4):755-65. PubMed
  2. Tubaro A, De Nunzio C. Words of wisdom. Re: Comparative efficacy and safety of medical treatments for the management of overactive bladder: a systematic literature review and mixed treatment comparison. Eur Urol. 2014 Jun;65(6):1220-1. PubMed
  3. Thiagamoorthy G, Kotes S, Zacchè M, Cardozo L. The efficacy and tolerability of mirabegron, a β3 adrenoceptor agonist, in patients with symptoms of overactive bladder. Ther Adv Urol. 2016 Feb;8(1):38-46. PubMed
  4. Sussman D, Yehoshua A, Kowalski J, Lee W, Kish J, Chaudhari S et al. Adherence and persistence of mirabegron and anticholinergic therapies in patients with overactive bladder: a real-world claims data analysis. Int J Clin Pract. 2017 Mar;71(3-4). PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för urologi