Tillbaka

finasterid
Finasterid …

2018-12-12 Expertråd urologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

Godartad prostataförstoring

Förbehåll / Kommentar

Preparatet är endast indicerat vid förstorad prostatakörtel (>40 ml eller PSA >1,4 mikrog/L).

Vid förstoring av prostatakörteln bör PSA tas före och efter 6-12 månaders behandling. Om PSA inte halverats efter 6-12 månader bör remiss till urolog övervägas.


Det dröjer 3-6 månader innan effekt kan märkas.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Finasterid är miljöklassificerat.

Motivering

Ofta förbättras urinflödet med 1-2 ml/s och symtomen med 2-3 punkter på IPSS (The International Prostate Symptom Score). Det förhindrar även ytterligare försämring av patientens symtom och på sikt reduceras därmed antalet operationer väsentligt. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. S. Gravas (Chair), J.N. Cornu, M.J. Drake, M. Gacci, C. Gratzke, T.R.W. Hermann et al. Guidelines on theManagement of Non-Neurogenic  Male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), incl. Benign ProstaticObstruction (BPO). 2017. European Association of Urology. 
  2. Tacklind J, Fink HA, Macdonald R, Rutks I, Wilt TJ. Finasterid for benign prostatic hyperplasia. Cochrane Database Syst Rev. 2010;10:CD006015. PubMed
  3. Naslund MJ, Miner M. A Review of the Clinical Efficacy and Safety of 5alpha-Reductase Inhibitors for the Enlarged Prostate. Clin Ther. 2007;29:17-25. PubMed
  4. Roehrborn Claus et al. AUA Guideline on Management of Benign Prostatic Hyperplasia Chapter 1: Diagnosis and Treatment Recommendations. J of Urology. 2003;170:530-47. PubMed
  5. Vallancien G. Alpha-Blockers in Benign Prostatic Hyperplasia. Urology 1999;54:773-5. PubMed
  6. SBU-rapport nr 209, 2011. Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. SBU

Bedömning utförd av

Expertrådet för urologi