Tillbaka

lidokain
Xylocain

2018-12-12 Expertråd urologi

Beslut

Kvarstår

Indikation

För bedövning av uretraslemhinnan vid katetisering och endoskopi

Förbehåll / Kommentar

Rekommendationen avser Xylocain gel.

Lidokain är miljöklassificerat.

Motivering

Xylocain gel är upphandlat för slutenvården.


Utredningsmaterial och referenser

Bedömning utförd av

Expertrådet för urologi