Tillbaka

metotrexat
Methotrexate Orion

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd analgetika och reumatologiska sjukdomar

Beslut

Utgår

Indikation

Inflammatoriska ledsjukdomar

Förbehåll / Kommentar

Om peroralt metotrexat inte kan ges.

Se Vårdinformation för StorStockholm, Viss. 

Metotrexat är miljöklassificerat.

Motivering

Methotrexate Orion 25 mg/ml utgår från Kloka listan på grund av att produkten inte kommer att marknadsföras efter den 31 januari 2019.  

Metotrexat ingår i de flesta vårdprogram för inflammatoriska ledjukdomar som kräver behandling med sjukdomsmodifierande läkemedel så kallade DMARD (disease modifying antiinflammatory drugs).

 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Katchamart W, Trudeau J, Phumethum V, Bombardier C. Efficacy and toxicity of methotrexate (MTX) monotherapy versus MTX combination therapy with non-biological disease-modifying antirheumatic drugs in rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis. 2009 Jul;68(7):1105-12. PubMed
  2. Salliot C, van der Heijde D. Long-term safety of methotrexate monotherapy in patients with rheumatoid arthritis: a systematic literature research. Ann Rheum Dis. 2009 Jul;68(7):1100-4. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar