Tillbaka

kodein + paracetamol
Paracetamol/Kodein …, Altermol, Citodon, Panocod

2018-12-12 Expertråd allmänmedicin

Beslut

Kvarstår

Indikation

Till utvalda patienter som på grund av kontraindikation inte kan behandlas med kombinationen paracetamol och naproxen eller paracetamol och ibuprofen. Korttidsbehandling av opioidkänslig nociceptiv smärta.

Förbehåll / Kommentar

Kodein rekommenderas inte till äldre, barn och ungdomar eller ammande mödrar. Undvik behandling av patient med psykiatrisk samsjuklighet eller risk för opioidberoende. 

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. Paracetamol/kodein ska förskrivas på särskild receptblankett.

Paracetamol och kodein är miljöklassificerade.

Motivering

Huvudskälet till att rekommendera kombinationspreparatet paracetamol/kodein är behandlingstradition och bred användning. Paracetamol/kodein i kombination kan vara ett analgetiskt alternativ för tillfällig användning när behandling med COX-hämmare (NSAID) inte är lämpligt. I takt med att potenta opioider kommit att förskrivas till bredare patientgrupper har problemen med icke avsedd spridning av substanserna uppmärksammats och kopplats till en ökad förekomst i samband med olyckor och våldsbrott. Det finns hållpunkter för att kodein och kodeinkombinationer ger en mindre missbruksrisk jämfört med tyngre opioider i förhållande till förskrivningen.

Kodein är ett opioidanalgetikum som metaboliseras till morfin. Hur mycket som omvandlas till morfin är genetiskt förbestämt (CYP2D6). I USA har man uppmärksammat dödsfall hos barn som fått kodein efter tonsillektomi och hos spädbarn som fått i sig kodein via bröstmjölk. Ultrasnabba metaboliserare för CYP2D6 omvandlar en mycket hög andel av kodein till morfin. Behandlingstiden med paracetamol/kodein bör vara så kort som möjligt och inte överstiga två veckor. Behandling av akut smärta kan vanligen avslutas inom 3-5 dygn.

Brustabletter rekommenderas inte på grund av ett onödigt natriumtillskott.

Kodein rekommenderas inte till ammande mödrar på grund av risken för andningsdepression till följd av hög morfinexponering av barnet.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Gasche Y, Daali Y, Fathi M, Chiappe A, Cottini S, Dayer P, et al. Codeine intoxication associated with ultrarapid CYP2D6 metabolism. N. Engl. J. Med. December 2004 351 (27): 2827–31. PubMed
 2. Lurcott G. The effects of the genetic absence and inhibition of CYP2D6 on the metabolism of codeine and its derivatives, hydrocodone and oxycodone. Anesth Prog. 1998 45 (4): 154–6. PubMed
 3. Kjaersgaard-Andersen P, Nafei A, Skov O, Madsen F, Andersen HM, Krøner K, et al. Codeine plus paracetamol versus paracetamol in longer-term treatment of chronic pain due to osteoarthritis of the hip. A randomised, double-blind, multi-centre study. Pain,1990 43: 309-18. PubMed
 4. Kirchheiner J, Schmidt H, Tzvetkov M, Keulen JT, Lotsch J, Roots I, et al. Pharmacokinetics of codeine and its metabolite morphine in ultra-rapid metabolizers due to CYP2D6 duplication. Pharmacogenomics J. 2007 Aug;7(4):257-65. Epub 2006 Jul 4. 16819548. PubMed
 5. Koren G, Cairns J, Chitavat D, et al. Pharmacogenetics of morphine poisoning in a breastfed neonate of a codein-prescribed mother. Lancet 2006;368:704. PubMed
 6. Dahl ML, Johansson I, Bertilsson L, et al. Ultrarapid hydroxylation of debrisoquine in a Swedish popultation. Analyses of te molecular genetic basis. J Pharmacol Exp Ther 1995;274:516-20. PubMed
 7. US Food and Drug Administration, FDA. Is Post-Surgery Codeine a Risk för Kids? Consumer Updates 2012- 08-15.
 8. US Food and Drug Administration, FDA. FDA Warns of Deaths with Postop Codeine in Children. FDA General 2012-08-15  
 9. Franceschi F, Iacomini P, Marsiliani D, Cordischi C, Antonini EF, Alesi A,  et al. Safety and efficacy of the combination acetaminophen-codeine in the treatment of pain of different origin. European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2013; 17: 2129-2135. PubMed
 10. Bohnert AS, Valenstein M, Bair MJ, Ganoczy D, McCarthy JF, Ilgen MA, et al. Association Between Opioid Prescribing Patterns and Opioid Overdose-Related Deaths. JAMA. 2011;305(13):1315-1321. PubMed
 11. Manchikanti L, Abdi S, Atluri S, Balog CC, Benyamin RM, Boswell MV,  et al. American Society of Interventional Pain Physicians (ASIPP) Guidelines for Responsible Opioid Prescribing in Chronic Non-Cancer Pain: Part 2 – guidance. Pain Physician 2012; 15:S67-S116. PubMed 

Bedömning utförd av

Expertrådet för allmänmedicin