Gikt

 

Hälsosamma levnadsvanor

• Minimera intaget av alkohol, särskilt öl och sprit, samt minska intaget av rött kött och   skaldjur.
• Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss. Överväg FaR.
• Överviktiga patienter bör gå ner i vikt.

Akut behandling

Vid behandling av akut gikt är COX-hämmare, kortison och kolkicin effektmässigt likvärdiga alternativ. Val av behandling styrs av patientens ålder, komorbiditet (som hjärt-kärlsjukdom eller njursjukdom) och övrig medicinering.

Naproxen …, Alpoxen Pronaxen
Prednisolon ...
Depo-Medrol

inj

Kolkicin ..., Colrefuz

Profylax

Allopurinol …, Zyloric

Se även Gikt, Viss.

Läkemedelsbehandling av gikt, Läkemedelsverket

Läkemedelsbehandling av gikt – behandlingsrekommendation;
www.lakemedelsverket.se