Tillbaka

prometazin
Prometazin ..., Lergigan

2018-12-12 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Utgår

Indikation

Tillfällig behandling av orostillstånd

Förbehåll / Kommentar

Motivering

Tillfällig oro och ångest kan vara symtom på psykisk sjukdom, men är inte i sig ett sjukdomstillstånd och bör primärt utredas och behandlas på annat sätt än med läkemedel. Tillfällig ångest och orostillstån ska framför allt behandlas icke-farmakologiskt.


Utredningsmaterial och referenser

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar