Sömnstörningar

Vid sömnstörningar: Välj sömnhygieniska insatser och KBT före läkemedel. Utred bakomliggande orsak. Läs mer »

Bakomliggande orsak ska utredas innan behandling väljs. Sömnhygieniska insatser och KBT är förstahandsval vid sömnstörningar. Sömnmedel ska endast användas för korttidsbehandling.

Melatonin AGB

2–10 mg till natten

Propavan
Zopiklon …, Imovane

* Olämpligt till äldre på grund av ökad risk för dagtrötthet och extrapyramidala biverkningar.
** Förskriv minsta förpackning och undvik iterering.

Se även Sömnstörningar hos äldre, se avsnittet Äldre och läkemedel.

Vid långvariga sömnstörningar ska bakomliggande orsak utredas innan......, Janusinfo.
Värt att veta om din sömn och sömnbesvär, Janusinfo.

Specialiserad vård

Sömnstörningar hos barn och ungdomar

Melatonin AGB

Initialdos: 2–4 års ålder 0,5–1 mg, >4 års ålder 1–5 mg, ges 30–60 min före önskad sovtid. Enstaka patienter kan behöva upp till 10 mg. Kortast möjliga behandlingstid bör eftersträvas.

Se även Sömnstörningar hos barn, Läkemedelsverket