Tillbaka

klomipramin
Anafranil Retard

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

ÄndrasTillSpecialiseradVård

Indikation

Tvångssyndrom/I fjärde hand

Förbehåll / Kommentar

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.

Barn och ungdom: Långvarig klinisk erfarenhet vid tvångsyndrom där andra läkemedel visat otillräcklig effekt. Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Klomipramin är miljöklassificerat.

Motivering

God dokumentation och väl utredd farmakokinetik. Jämfört med SSRI finns minst lika god effekt, men nackdelar beträffande biverkningar och toxicitet.


Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar