Tillbaka

klomipramin
Klomipramin ..., Anafranil

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Paniksyndrom

Förbehåll / Kommentar

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.

Barn och ungdomar: Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Klomipramin är miljöklassificerat.

Motivering

God dokumentation och väl utredd farmakokinetik. Jämfört med SSRI finns minst lika god effekt, men nackdelar beträffande biverkningar och toxicitet.


Utredningsmaterial och referenser

-

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar