Tillbaka

klomipramin
Anafranil Retard

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Paniksyndrom

Förbehåll / Kommentar

Barn och ungdom:  Läkemedelsbehandling bör i regel initieras inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Klomipramin är miljöklassificerat.

Motivering

God dokumentation och väl utredd farmakokinetik. Jämfört med SSRI finns minst lika god effekt, men nackdelar beträffande tolerabilitet och säkerhet.


Utredningsmaterial och referenser

-

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar