Tillbaka

disulfiram
Antabus

2018-12-12 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Alkoholsjukdomar - Återfallsförebyggande behandling, i andra hand - aversionsbehandling

Förbehåll / Kommentar

Används tillsammans med uppföljning som innefattar medicinskt råd och stöd. Hjärtsvikt och aktuell ischemisk hjärtsjukdom utgör kontraindikationer på grund av risker vid eventuell alkohol-disulfiram-reaktion. Kognitiv svikt och leversjukdom utgör också kontraindiktioner. Leverprover bör följas under behandlingen på grund av risk för allvarlig idiosynkratisk leverbiverkan.

Miljörisk vid användning av disulfiram kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Disulfirams verkningsmekanism försvårar utvärdering i dubbelblinda studier. Finns dock acceptabel evidens för användning samt en väl inarbetad behandlingstradition


Utredningsmaterial och referenser

  1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015. 

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar