.

Öron

Systemisk antibiotikabehandling bör undvikas vid okomplicerad extern otit. Tamponad och sköljningar med alsolsprit rekommenderas som inledande behandling i avsvällande syfte, om svullnad förhindrar behandling med örondroppar.

Se även Extern otit; Viss

I första hand

Terracortril med polymyxin B

suspension

Rengörande behandling kan behövas före applicering.

I andra hand

Locoid

kutan lösning, grupp II

Se även Akut otitis media i avsnittet Infektioner och Rörelsesjuka i avsnittet Matsmältningsorgan