Tillbaka

polyestradiolfosfat
Estradurin

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd urologi

Beslut

Utgår

Indikation

Metastaserad prostatacancer

Förbehåll / Kommentar

Mamillbestrålning ska rekommenderas inför behandling då en stor del av patienterna utvecklar bröstömhet och gynekomasti. 

Polyestradiolfosfat är inte miljöklassificerat. 

Motivering

Flera studier har visat god palliativ effekt av Estradurin på generaliserad prostatacancer, och läkemedlet har haft en väl motiverad plats i den under lång tid skrala behandlingsarsenalen för denna patientgrupp. På senare tid har det dock tillkommit en rad nya läkemedel för denna indikation. Dessa läkemedel har bättre effekt och mindre biverkningar, framför allt avseende hjärtkärlkomplikationer, än Estradurin. Dessutom meddelar läkemedelsföretaget att de inte kommer att kunna tillhandahålla Estradurin framöver. Av dessa anledningar utgår Estradurin i Kloka listan.

 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Hedlund PO, Ala-Opas M, Brekkan E, Damber JE, Damber L, Hagerman I et al. Parenteral Estrogen versus Combined Androgen Deprivation in the Treatment of Metastatic Prostatic Cancer, Scand J Urol Nephrol 2002;36:405-13. PubMed
  2. Norman G, Dean ME, Langley RE, Hodges ZC, Ritchie G, Parmar MK et al. Parenteral oestrogen in the treatment of prostate cancer: a systematic review. Br J Cancer 2008;98:697-707. PubMed
  3. Hedlund PO, Damber JE, Hagerman I, Haukaas S, Henriksson P, Iversen P et al. Parental estrogen versus combined androgen deprivation in the treatment om metastatec prostatic cancer: part 2. Final evaluation of the Scandinavian Prostatic Cancer Group (SPCG) Study No.5. Scand J Urol Nephrol. 2008;42:220-9. PubMed
  4. Hedlund PO, Johansson R, Damber JE, Hagerman I, Henriksson P, Iversen P et al. Significance of pretreatment cardiovascular morbidity as a risk factor during treatment with parenteral oestrogen or combined androgen deprivation of 915 patients with metastasized prostate cancer: evaluation of cardiovascular events in a randomized trial. Scand J urol Nephrol. 2011;45:346-53. PubMed
  5. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård. 2014.
  6. Regionala cancercentrum. Vårdprogram prostatacancer 2017-02-28.

Bedömning utförd av

Expertrådet för urologi och expertrådet för onkologiska och hematologiska sjukdomar