Prostatacancer - endokrin terapi

Specialiserad vård

Det finns nationella och/eller regionala vårdprogram för de flesta
tumörgrupperna, se vårdprogram. Dessutom utfärdas rekommendationer kring nya läkemedel fortlöpande på Janusinfo.

Patienter med cancer bör handläggas multidisciplinärt och multiprofessionellt. Behandlingen sker i slutenvård eller dagvård inom onkologi, hematologi, kirurgi, lungmedicin, urologi, gynekologi och barnonkologi. Stödjande behandling och uppföljning sker i samverkan med primärvård, ASIH och andra vårdenheter.

Prostatacancer - endokrin terapi

Det finns nationella och/eller regionala vårdprogram för de flesta
tumörgrupperna, se vårdprogram. Dessutom utfärdas rekommendationer kring nya läkemedel fortlöpande på Janusinfo.

Patienter med cancer bör handläggas multidisciplinärt och multiprofessionellt. Behandlingen sker i slutenvård eller dagvård inom onkologi, hematologi, kirurgi, lungmedicin, urologi, gynekologi och barnonkologi. Stödjande behandling och uppföljning sker i samverkan med primärvård, ASIH och andra vårdenheter.

Lokalt avancerad sjukdom

.

ANTIANDROGEN

Bicalutamide …, Bicalustad Casodex

Bröstbestrålning ska rekommenderas inför monoterapi.

Metastaserad sjukdom

För patienter som inte genomgår kirurgisk kastration.

GnRH-AGONIST

Leuprorelin …, Leuprostin

implantat. 3 månaders doseringsintervall.

Vid behov av längre doseringsintervall finns alternativa GnRH-agonister. Beakta risken för osteoporos. Utredning kan bli aktuell. Se Osteoporos.

Se även Medel vid prostatacancer; Janusinfo