Tillbaka

glukoslösning + elektrolyter
Glukos Braun 50 mg/ml Na40+K20

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd anestetika vätsketerapi och nutrition

Beslut

Kvarstår

Indikation

Basalt behov av glukos och elektrolyter

Förbehåll / Kommentar

Substanserna bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Tillförsel av basalt glukosbehov.


Utredningsmaterial och referenser

  1. ESPEN guidelines 2017. 

Bedömning utförd av

Expertrådet för anestetika, vätsketerapi och nutrition