Tillbaka

vitaminer
Soluvit

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd anestetika vätsketerapi och nutrition

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tillgodoser det dagliga behovet av vattenlösliga vitaminer vid parenteral nutrition

Förbehåll / Kommentar

Alternativ saknas.

Rekommenderas även i de fall då den parenterala nutritionen utgörs av enbart glukoslösning.  

Substanserna bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Etablerad terapi med vattenlösliga vitaminer.


Utredningsmaterial och referenser

  1. ESPEN guidelines 2017.

Bedömning utförd av

Expertrådet för anestetika, vätsketerapi och nutrition