Tillbaka

järnisomaltosid
Monofer

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd medicinska njursjukdomar

Beslut

Utgår

Indikation

Behandling av järnbrist vid följande tillstånd:
• När perorala järnpreparat är ineffektiva eller inte kan användas
• Vid kliniskt behov av snabb tillförsel av järn

Förbehåll / Kommentar

Trevärt järn. Monofer ges endast intravenöst som injektion eller infusion.

Läkemedlet förenar god säkerhet med hög effektivitet vid funktionell eller absolut järnbrist hos patienter med kronisk njursvikt. Används oftast i kombination med erytropoesstimulerande läkemedel vid renal anemi. Används även inom andra specialiteter, till exempel gastroenterologi, hematologi, onkologi, gynekologi och geriatrik.

Monofer är ett järnpreparat som godkänts av Läkemedelsverket 2010 [1]. Monofer administreras intravenöst och har mycket låg risk för allvarliga biverkningar såsom anafylaktoida reaktioner. I de kliniska studierna finns inga indikationer på att behandling med Monofer leder till överkänslighetsreaktioner.

Monofer ingår inte i läkemedelsförmånen för patienter i hemodialys.

Järnisomaltosid bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Acceptabel dokumentation och effekt. Säkerheten vid behandling är dock ifrågasatt efter flera rapporterade fall med anafylaktoida reaktioner och EMA har en pågående särskild uppföljning av säkerheten. AUP-priset för Monofer är högre än för Venofer men lägre än Ferinject. Då merparten av intravenösa järnbehandlingar i SLL ges på rekvisition kommer dock kostnaden för Ferinject att vara avsevärt lägre än för Monofer.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Monofer utredningsrapport. Public Assessment Report, PAR 
  2. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Anemia Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease. Kidney Int., Suppl. 2012;2:275-335. KDIGO
  3. Locatelli F, Bárány P, Covic A, De Francisco A, Del Vecchio L, Goldsmith D et al; ERA-EDTA ERBP Advisory Board. Kidney Disease: Improving Global Outcomes guidelines on anaemia management in chronic kidney disease: a European Renal Best Practice position statement. Nephrol Dial Transplant. 2013;28:1346-59. PubMed
  4. Shepshelovich D, Rozen-Zvi B, Avni T, Gafter U, Gafter-Gvili A. Intravenous Versus Oral Iron Supplementation for the Treatment of Anemia in CKD: An Updated Systematic Review and Meta-analysis. Am J Kidney Dis. 2016;68:677-90. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för medicinska njursjukdomar