Tillbaka

epoetin zeta
Retacrit

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd medicinska njursjukdomar

Beslut

Utgår

Indikation

Renal anemi

Förbehåll / Kommentar

Anemibehandling med erytropoesstimulerande läkemedel (ESL) medför förbättrad livskvalitet och fysisk funktionsförmåga. Mål för behandlingen är stabilt Hb-värde i intervallet 100-120 g/l.

Retacrit, epoetin zeta (kortverkande ESL), är ett biosimilärt epoetin som godkänts av EMA och Läkemedelsverket i december 2007 för intravenös behandling av renal anemi. Övriga indikationer inkluderar vuxna patienter som genomgår kemoterapi för solida tumörer, malignt lymfom eller multipelt myelom (intravenös och subkutan administrering). 2010 har Retacrit även godkänts för subkutan administrering vid behandling av renal anemi. Problem med utveckling av neutraliserande erytropoietinantikroppar vid subkutan administrering har inte observerats med Retacrit och risken bedöms inte större än för andra ESL-preparat. Intravenös administrering är förenat med något högre dosbehov (10-20 procent) i de flesta studier.

Epoetin zeta bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Utgår på grund av högre pris än rekommenderade förstahandsvalet epoetin theta (Eporatio).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Anemia Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease. Kidney Int., Suppl. 2012;2:275-335. 
  2. Locatelli F, Bárány P, Covic A, De Francisco A, Del Vecchio L, Goldsmith D et al; ERA-EDTA ERBP Advisory Board. Kidney Disease: Improving Global Outcomes guidelines on anaemia management in chronic kidney disease: a European Renal Best Practice position statement. Nephrol Dial Transplant. 2013;28:1346-59. 

Bedömning utförd av

Expertrådet för medicinska njursjukdomar