Tillbaka

polystyrensulfonat
Resonium

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd medicinska njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hyperkalemi vid njursvikt

Förbehåll / Kommentar

Metabol acidos kan medföra hyperkalemi. Denna acidos ska korrigeras innan hyperkalemi behandlas med Resonium. Innan jonbytare insätts bör läkemedel som bidrar till hyperkalemi (till exempel kaliuminnehållande eller aldosteronhämmande läkemedel) utsättas eller minskas och patienten bör även få kostråd för att undvika kaliumrika födoämnen.

Akut, livshotande hyperkalemi ska inte behandlas enbart med Resonium. Kontakta njurmedicinare eller intensivvårdsläkare för råd. Se SLL:s behandlingsprogram Akut internmedicin

Miljörisk vid användning av polystyrensulfonat kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Resonium, natriumpolystyrensulfat, är en välbeprövad jonbindare. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Mount DB. Chapter 49: Fluid and Electrolyte Disturbances in Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. AccessMedicine
  2. Akut Internmedicin, behandlingsprogram 2017. Akut internmedicin

Bedömning utförd av

Expertrådet för medicinska njursjukdomar