Tillbaka

gabapentin
Gabapentin 1 A Farma, Gabapentin Sandoz

2018-12-12 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Medelsvår till svår restless legs (RLS) om augmentation uppkommit vid användning av dopaminagonister.

Förbehåll / Kommentar

Successiv upptrappning rekommenderas. Uppmärksamhet på biverkningar i form av yrsel, somnolens och perifert ödem i synnerhet hos äldre. Begränsad dokumentation vid graviditet varför behandling under graviditet inte rekommenderas.

Expertrådet rekommenderar generiskt gabapentin vid expedition på recept. Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av gabapentin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Gabapentin saknar indikation för RLS i FASS men rekommenderas i Läkemedelsverkets riktlinjer som alternativ om augmentation uppkommer vid behandling med dopaminagonister. Problemet med augmentation har uppmärksammats och alternativ behöver finnas för den drabbade patientgruppen. Substansen har dokumenterad effekt på RLS-symtomen hos vuxna oavsett kön.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Micozkadioglu H, Ozdemir FN, Kut A, Sezer S, Saatci U, Haberal M.Gabapentin versus levodopa for the treatment of  Restless Legs Syndrome in hemodialysis patients: an open-label study. Ren Fail. 2004 Jul;26(4):393-7. PubMed
  2. Happe S, Sauter C, Klösch G, Saletu B, Zeitlhofer J. Gabapentin versus ropinirole in the treatment of idiopathic restless legs syndrome. Neuropsychobiology. 2003;48(2):82-6. PubMed
  3. Thorp ML, Morris CD, Bagby SP. A crossover study of gabapentin in treatment of restless legs syndrome among hemodialysis patients. J Kidne Dis. 2001 Jul;38(1):104-8. PubMed
  4. Garcia-Borreguero D, Larrosa O, de la Llave Y, Verger K, Masramon X, Hernandez G. Treatment of restless legs syndrome with gabapentin: a double-blind, cross-over study. Neurology. 2002 Nov 26;59(10):1573-9. PubMed
  5. Läkemedelsbehandling av restless legs syndrom – RLS. Information från Läkemedelsverket 3:2009. Läkemedelsverket
  6. Janusmed fosterpåverkan. Janusinfo
  7. Janusmed kön och genus. Janusinfo
  8. Winkelman JW, Trenkwalder C, Sampaio C. Treatment of restless legs syndrome: Evidence-based review and implications for clinical practice (Revised 2017)§. Mov Disord. 2018 Jul;33(7):1077-91. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar