Tillbaka

levodopa + benserazid
Madopar Quick, Madopark Quick

2018-12-12 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Restless legs (RLS)

Förbehåll / Kommentar

Indikation saknas i Fass men preparatet föreslås i SBU:s och Läkemedelsverkets rekommendationer som behandling av RLS hos vuxna oavsett kön.

Rekommenderad dos av levodopa är 50-100 mg till kvällen vid behov. Dosen kan upprepas en gång under natten vid behov. Enbart för intermittent bruk då kontinuerligt bruk kan leda till försämring, så kallad augmentation, det vill säga tidigare återkomst av kraftigare symtom.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Levodopa och benserazid är miljöklassificerade.

Motivering

Det finns ett flertal studier som visat positiv effekt på sömnkvalitet med intermittent bruk av levodopa på mild till måttlig RLS där icke-farmakologisk behandling varit otillräcklig. Behandlingen är etablerad sedan många år och anses evidensbaserad. Förstahandsmedel vid RLS. Välbeprövat men dokumentationen är begränsad.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Winkelmann J, Allen RP, Högl B, Inoue Y, Oertel W, Salminen AV et al. Treatment of restless legs syndrome: Evidence-based review and implications for clinical practice (Revised 2017)§. Mov Disord. 2018 Jul;33(7):1077-91. PubMed
  2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av restless legs syndrom – RLS – Ny rekommendation. Behandlingsrekommendation 2009.
  3. SBU. Dopaminerga medel vid restless legs syndrome. Alert-rapport 2009.
  4. Scholz H, Trenkwalder C, Kohnen R, Riemann D, Kriston L, Hornyak M. Levodopa for restless legs syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2011;16(2):CD005504. PubMed
  5. Garcia-Borreguero D, Kohnen R, Silber MH, Winkelman JW, Earley CJ, Högl B et al. The long-term treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease: evidence-based guidelines and clinical consensus best practice guidance: a report from the International Restless Legs Syndrome Study Group. Sleep Med 2013;14:675-684. PubMed
  6. Silber MH, Becker PM, Earley C, Garcia-Borreguero D, Ondo WG. Willis-Ekbom Disease Foundation revised consensus statement on the management of restless legs syndrome. Mayo Clinic proceedings 2013;88:977-986. PubMed
  7. Wilt TJ, MacDonald R, Ouellette J, Khawaja IS, Rutks I, Butler M, et al. Pharmacologic therapy for primary restless legs syndrome: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med 2013;173:496-505. PubMed
  8. Garcia-Borreguero D, Ferini-Strambi L, Kohnen R, O'Keeffe S, Trenkwalder C, Högl B, et al. European guidelines on management of restless legs syndrome: report of a joint task force by the European Federation of Neurological Societies, the European Neurological Society and the European Sleep Research Society. Eur J Neurol 2012;19:1385-96. PubMed
  9. Janusmed kön och genus. Janusinfo
  10. Garcia-Borreguero D, Silber MH, Winkelman JW, Högl B, Bainbridge J, Buchfuhrer M et al. Guidelines for the first-line treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease, prevention and treatment of dopaminergic augmentation: a combined task force of the IRLSSG, EURLSSG, and the RLS-foundation.Sleep Med. 2016;21:1-11. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar