Tillbaka

levodopa + karbidopa
Sinemet

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

ÄndrasTillSpecialiseradVård

Indikation

Parkinsons sjukdom.

Förbehåll / Kommentar

Expertrådet rekommenderar att "Får inte bytas ut" anges på receptet eftersom generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. Detta för att undvika förväxling av läkemedel om synonympreparat hämtas ut. Dessutom kan biotillgängligheten variera mellan utbytbara läkemedel vilket vid Parkinsons sjukdom kan ha betydelse för patientens dagliga funktionsförmåga.

Levodopa och karbidopa är miljöklassificerade.

Motivering

Levodopa förbättrar rörlighet och funktionsförmågan och är ett väldokumenterat och välbeprövat förstahandsval vid Parkinsons sjukdom oavsett kön. Behandling med levodopa ökar överlevnaden och förbättrar livskvaliteten för personer med Parkinsons sjukdom. Positiv effekt av levodopa är i det närmaste obligat vid diagnosen Parkinsons sjukdom.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Fahn S, Oakes D, Shoulson I, Kieburtz K, Rudolph A, Lang A et al. Parkinson Study Group. Levodopa and the progression of Parkinson's disease. N Engl J Med. 2004;351:2498-508. PubMed
  2. Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Rekommendationer för behandling av Parkinsons sjukdom. (Publiceras inom kort på Janusinfo).
  3. Läkemedelsverket. Behandling av parkinsonism. Behandlingsrekommendation 2008.
  4. Pd Med Collaborative G. Gray R, Ives N, Rick C, Patel S, Gray A, Jenkinson C, et al. Long-term effectiveness of dopamine agonists and monoamine oxidase B inhibitors compared with levodopa as initial treatment for Parkinson's disease (PD MED): a large, open-label, pragmatic randomised trial. Lancet 2014;384:1196-205. PubMed
  5. Svenska riktlinjer för utredning och behandling av Parkinsons sjukdom. Swemodis
  6. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar