Tillbaka

metoprololsuccinat
Metoprolol ..., Bloxazoc, Metomylan, Seloken ZOC

2018-12-12 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anfallsförebyggande behandling av vid migrän.

Förbehåll / Kommentar

Övervägs vid tre eller fler migränanfall per månad, särskilt vid långdragna och svårbehandlade anfall. Dosen ska titreras upp och utvärderas över tid.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Metoprolol är miljöklassificerat.

Motivering

Metoprolol är väldokumenterat och beprövat som migränprofylax oavsett kön. Det finns konsensus i internationella guidelines, där effektmåttet vanligen är en 50 % reduktion av huvudvärksattacker, att rekommendera metoprolol som anfallsförebyggande behandling. En metaanalys visade en anfallsreduktion på i snitt ett anfall per månad jämfört med placebo.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Andersson PG, Dahl S, Hansen JH, Hansen PE, Hedman C, Kristensen TN et al. Prophylactic treatment of classical and non-classical migraine with metoprolol- a comparison with placebo. Cephalalgia 1983;3:207-12. PubMed
  2. Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Rekommendationer för behandling av migrän. (publiceras inom kort på Janusinfo).
  3. Steiner TJ, Joseph R, Hedman C, Rose FC. Metoprolol in the prophylaxis of migraine: parallell-groups comparison with placebo and dose-ranging follow-up. Headache 1988;1:15-23. PubMed
  4. Evers S, Afra J, Frese A, Goadsby PJ, Linde M, May A, et al. EFNS guideline on the drug treatment of migraine--revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2009;16:968-81. PubMed
  5. Jackson JL, Cogbill E, Santana-Davila R, Eldredge C, Collier W, Gradall A et al. A Comparative Effectiveness Meta-Analysis of Drugs for the Prophylaxis of Migraine Headache. PLoS One. 2015;10:e0130733. PubMed
  6. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar