Tillbaka

naproxen
Pronaxen

2018-12-12 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Avvakta

Indikation

Anfallsbehandling av migränhuvudvärk med kräkningar.

Förbehåll / Kommentar

Ska inte användas till gravida under sista trimestern.
Ingår inte i läkemedelsförmånen.
Naproxen är miljöklassificerat.

Motivering

Andrahandsmedel vid akutbehandling av migrän när suppositorium behövs då oral behandling med NSAID inte är möjligt på grund av kräkningar. Ett alternativ till kombination av ibuprofen och antiemetika. Vissa patienter svarar väl och har erfarenhetsmässigt ofta god effekt på huvudvärken. I en Cochranerapport där effekten av per oralt administrerad 500 och 825 mg engångsdos analyserades fann man NNT 6 för huvudvärkslindring efter 2 timmar.


Väldokumenterat för vuxna oavsett kön, välbeprövat och terapitradition.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Rekommendationer för behandling av migrän 2010. Janusinfo
  2. Nestvold K, Kloster P, Partinen M, Sulkava R. Treatment of acute migraine attack: naproxen and placebo compared. Cephalalgia 1985;5:115-9. PubMed, Fulltext
  3. Silver S, Gano D, Gerretsen P. Acute treatment of paediatric migraine: a meta-analysis of efficacy. J Paediatr Child Health. 2008;44(1-2):3-9. PubMed
  4. Evers S, Afra J, Frese A, Goadsby PJ, Linde M, May A, Sándor PS. EFNS guideline on the drug treatment of migraine-revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2009;16(9):968-81.PubMed, Fulltext
  5. Law S, Derry S, Moore RA. Naproxen with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(10):CD009455. PubMed
  6. Läkemedel och fosterpåverkan. Janusinfo
  7. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar