Tillbaka

paracetamol
Paracetamol …, Alvedon, Oparap, Pamol, Panodil, Paracut, Parapo

2018-12-12 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Migränhuvudvärk, akutbehandling.

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Paracetamol är miljöklassificerat.

Motivering

Ett av tre förstahandsmedel till vuxna oavsett kön och ålder, för egenvård. God effekt vid lindrig migrän. Enligt en Cochranereview ligger NNT på 5 för 2 timmars huvudvärkslättnad. Säkerhetsprofilen är välkänd.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lipton R, Baggish JS, Stewart WF, Codisposti JR, Fu M. Efficacy and safety of acetaminophen in the treatment of migraine: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled, population-based study. Arch Intern Med 2000;160:3486-92. PubMed
  2. Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Rekommendationer för behandling av migrän. (Kommer inom kort att publiceras på Janusinfo)                        
  3. Evers S, Afra J, Frese A, Goadsby PJ, Linde M, May A, Sándor PS. EFNS guideline on the drug treatment of migraine-revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2009;16:968-81. PubMedFulltext   
  4. Derry S, Moore RA. Paracetamol (acetaminophen) with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013;4:CD008040. PubMed
  5. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar