Tillbaka

sumatriptan
Sumatriptan..., Imigran

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Akutbehandling vid status migränosus.

Förbehåll / Kommentar

För vuxna om utrymme finns inom max dygnsdos ges sumatriptan 6 mg (0,5 ml) subkutant. Intages först sedan eventuell aura upphört.
Migrän kan utlösas/förvärras av överkonsumtion av triptaner (långvarig användning mer än tre gånger i veckan).

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Sumatriptan är miljöklassificerat.

Motivering

Väldokumenterad effekt på migränsymtom på vuxna oavsett kön. Andrahandsmedel vid akutbehandling vid status migränosus.

I en Cochranereview fann man NNT för smärtfrihet vid 2 timmar vara NNT 3,5 för 100 mg sumatriptan peroralt och NNT 2 för 6 mg subkutan injektion. Detta är påtagligt mer effektivt än vad som visats för de analgetika som rekommenderas som förstahandsmedel.

Biverkningsprofilen är mindre gynnsam än för förstahandsmedlen. Vid status migranosus när illamående, kräkningar och eventuelt diarré gör per oralt intag omöjligt är sumatriptaninjektion ett lämpligt val om tidigare oralt intag tillåter ytterligare medicinering inom den maximala dygnsdosen.

De få direkt jämförande studier mellan de olika triptanerna som finns visar endast små skillnader i effekt, biverkningar och fördragbarhet. Vid val av triptan rekommenderas generiskt sumatriptan i första hand på grund av lägre pris.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Evers S, Afra J, Frese A, Goadsby PJ, Linde M, May A, et al. EFNS guideline on the drug treatment of migraine--revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2009;16(9):968-81. PubMed
  2. Ferrari MD, Goadsby PJ, Roon KI, Lipton RB. Triptans in migraine: detailed results and methods of a meta-analysis of 53 trials. Cephalalgia 2002;22:633-58. PubMed
  3. Wöber-Bingöl Ç. Pharmacological treatment of acute migraine in adolescents and children. Paediatr Drugs. 2013 Jun;15(3):235-46. doi: 10.1007/s40272-013-0019-3. PubMed
  4. Sun H, Bastings E, Temeck J, Smith PB, Men A, Tandon V et al. Migraine therapeutics in adolescents: a systematic analysis and historic perspectives of triptan trials in adolescents. JAMA Pediatr. 2013;167(3):243-9. PubMed
  5. Derry CJ, Derry S, Moore RA. Sumatriptan (all routes of administration) for acute migraine attacks in adults - overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2014;5. PMID: 24865446. PubMed
  6. Thorlund K, Toor K, Wu P, Chan K, Druyts E, Ramos E et al. Comparative tolerability of treatments for acute migraine: A network meta-analysis. Cephalalgia. 2017;37:965-78. PubMed
  7. Janusmed kön & genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar