Tillbaka

ondansetron
Ondansetron...

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Intravenös akutbehandling vid status migränosus

Förbehåll / Kommentar

Bör inte användas till gravida på grund av viss ökad risk för hjärtmissbildningar.

Risk för QT-förlängning.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Ondansetron är miljöklassificerat.

Motivering

Välbeprövat oavsett kön och ålder vid illamående av olika genes. Rekommenderas som akutbehandling i Svenska Huvudvärkssällskapets riktlinjer.


Utredningsmaterial och referenser

  1. DeCamp LR, Byerley JS, Doshi N, Steiner MJ. Use of antiemetic agents in acute gastroenteritis: a systematic review and meta-analysis. Arch Pediatr Adolesc Med. 2008;162:858-65. PubMed
  2. Charbit B, Albaladejo P, Funck-Brentano C, Legrand M, Samain E, Marty J. Prolongation of QTc interval after postoperative nausea and vomiting treatment by droperidol or ondansetron. Anesthesiology. 2005;102:1094-100. PubMed
  3. Janusmed fosterpåverkan. Janusinfo
  4. Janusmed kön och genus. Janusinfo
  5. Chan S, Kurowski B, Byczkowski T, Timm N. Intravenous migraine therapy in children with posttraumatic headache in the ED. Am J Emerg Med. 2015;33:635-9. PubMed
  6. Bachur RG, Monuteaux MC, Neuman MI. A comparison of acute treatment regimens for migraine in the emergency department. Pediatrics. 2015;135:232-8. PubMed
  7. Behandling av status migränosus. Svenska Huvudvärkssällskapet

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar