Tillbaka

diazepam
Stesolid novum

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Intravenös akutbehandling vid status migränosus.

Förbehåll / Kommentar

Användning av bensodiazepiner under graviditet bör om möjligt undvikas.

Motivering

Rekommenderas som akutbehandling vid status migränosus i Svenska Huvudvärkssällskapets riktlinjer. En äldre brittisk studie av behandling av svår huvudvärk på akutmottagning har visat att patienter som sov, med sederande medicinering om behövligt, blev snabbare återställda. Svagt vetenskapligt stöd men klinisk erfarenhet och terapitradition.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Behandling av status migränosus. Svenska Huvudvärkssällskapet
  2. Wilkinson M, Williams K, Leyton M. Observations on the treatment of an acute attack of migraine. Res Clin Stud Headache. 1978;6:141-6. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar