Tillbaka

propranolol
Propranolol …, Inderal

2018-12-12 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anfallsförebyggande behandling hos barn med frekventa migränanfall (tre eller fler per månad) som stör vardagen.

Förbehåll / Kommentar

Lämpligare betablockerare för barn än metoprolol, då doseringsrekommendationer finns.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Propranolol är miljöklassificerat.

Motivering

Propranolol har visats vara effektivare än placebo i att minska antalet migränanfall hos barn och ungdomar med frekventa anfall. Effektstorleken är dock relativt blygsam men vissa barn kan ha god effekt. Säkerhetsprofilen välkänd och gynnsam jämfört med andra anfallsförebyggande läkemedel.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Hasselström J, Jägervall M, Waldenlind E. Huvudvärk. Läkemedelsboken 2014
  2. Linde K, Rossnagel K. Propranolol for migraine prophylaxis. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(2):CD003225. Review. PMID:15106196. PubMed
  3. Topcu Y, Hiz Kurul S, Bayram E, Sozmen K, Yis U. The Paediatric migraine disability assessment score is a useful tool for evaluating prophylactic migraine treatment. Acta Paediatr. 2014;103:e484-9  PubMed
  4. Shamliyan TA, Kane RL, Ramakrishnan R, Taylor FR. Migraine in Children: Preventive Pharmacologic Treatments [Internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2013 Jun. Report No.: 13-EHC065-EF. PubMed
  5. Ludvigsson J. Propranolol used in prophylaxis of migraine in children. Acta Neurol Scand. 1974;50:109-15. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar