Tillbaka

naproxen
Pronaxen

2018-12-12 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Avvakta

Indikation

Anfallsbehandling av migränhuvudvärk med kräkningar.

Förbehåll / Kommentar

Endast för barn över 12 år eller som väger över 50 kg.
Ska inte användas till gravida under sista trimestern.

Ingår inte i läkemedelsförmånen.

Naproxen är miljöklassificerat.

Motivering

Andrahandsmedel vid akutbehandling av migrän, när suppositorium behövs, då oral behandling med NSAID inte är möjligt på grund av kräkningar.

Det finns visad effekt på migränanfall för vuxna men något sämre än för ibuprofen, enligt indirekta jämförelser.

Eftersom ibuprofen suppositorium endast finns i styrkan 60 mg kvarstår rekommendation av naproxen suppositorium för barn över 12 år eller som väger över 50 kg, som ett alternativ till kombination av ibuprofen och antiemetika.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Expertrådet för neurologiska sjukdomar. Rekommendationer för behandling av migrän. (Publiceras inom kort på Janusinfo).
  2. Nestvold K, Kloster P, Partinen M, Sulkava R. Treatment of acute migraine attack: naproxen and placebo compared. Cephalalgia 1985;5:115-9. PubMed
  3. Evers S, Afra J, Frese A, Goadsby PJ, Linde M, May A et al. EFNS guideline on the drug treatment of migraine-revised report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2009;16:968-81. PubMed
  4. Janusmed fosterpåverkan. Janusinfo
  5. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar