Tillbaka

prednisolon
Prednisolon...

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

Förbehåll / Kommentar

Säkerställ diagnosen CIDP.

Behandlingen ska inledas och följas upp av neurolog med erfarenhet av kronisk inflammatorisk neuropati.

Dos av prednisolon 60 mg dagligen med långsam nedtrappning när klinisk effekt uppnås med måldos 5-10 mg dagligen.

Monitorering av steroidrelaterade biverkningar ska göras.

Motivering

Väletablerad behandling vid lindrig till måttlig CIDP. Dokumentation finns för kortare behandlingsperiod. Dokumentationen av effekten är något svagare än för de andra behandlingarna men prednisolon rekommenderas i behandlingsriktlinjer som ett per oralt alternativ.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Hughes RA, Mehndiratta MM, Rajabally YA. Corticosteroids for chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Nov 29;11:CD002062. doi: 10.1002/14651858.CD002062.pub4.
  2. Joint Task Force of the EFNS and the PNS. European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society Guideline on management of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies and the Peripheral Nerve Society--First Revision. J Peripher Nerv Syst. 2010 Mar;15(1):1-9. PubMed 
  3. CIDP nationellt konsensus om diagnostik och behandling 2014. SNEMA

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar