Tillbaka

immunglobulin, humant normalt
Privigen

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)
Multifokal motorisk neuropati (MMN)

Förbehåll / Kommentar

Säkerställ diagnosen CIDP eller MMN.
Behandlingen ska inledas och följas upp av neurolog med erfarenhet av kronisk inflammatorisk neuropati.
Dos av intravenös immunoglobulin vid nyinsättning är 2 g/kg (totaldos) och ges fördelade under 2-5 dagar. Hos äldre är ofta den längre behandlingstiden att föredra.
Om effekt uppnås efter 1-2 behandlingsomgångar ska en lägre underhållsdos eftersträvas. Om effekt inte uppnås efter 1-2 behandlingsomgångar bör diagnosen omprövas.

Förändringar av preparatval kan ske under året på grund av prisändringar.

Immunglobulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Väletablerad- och dokumenterad behandling vid MMN samt CIDP och förstahandsval vid aggressiv CIDP. Förbättring på INCAT skalan och gångförmågan med ett NNT på 3 jämfört med placebo har visats vid CIDP.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Eftimov F, Winer JB, Vermeulen M, de Haan R, van Schaik IN. Intravenous immunoglobulin for chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Dec 30;(12):CD001797. PubMed
  2. Joint Task Force of the EFNS and the PNS. European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society Guideline on management of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies and the Peripheral Nerve Society--First Revision. J Peripher Nerv Syst. 2010 Mar;15(1):1-9. PubMed 
  3. CIDP nationellt konsensus om diagnostik och behandling 2014. SNEMA

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar