Tillbaka

immunglobulin, humant normalt
Privigen

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd neurologiska sjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Guillain-Barré Syndrom, akutbehandling

Förbehåll / Kommentar

Säkerställ diagnosen Guillain-Barré Syndrom. Totaldosen är 2 g/kg och ges fördelade under 2-5 dagar. Hos äldre är ofta den längre behandlingstiden att föredra.
  
Om förväntad effekt ej uppnås bör kontakt tas med neurolog med vana av inflammatorisk neuromuskulär sjukdom.

Förändringar av preparatval kan ske under året på grund av prisändringar.

Immunglobulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan. 

Motivering

Väletablerad- och dokumenterad behandling under den progressiva fasen av Guillain-Barré syndrom. Den progressiva fasen brukar upphöra inom fyra veckor från debut.

Evidensen för behandlingen bygger på behandling under de första två sjukdomsveckorna. Vid symtomprogress under 3-4:e sjukdomsveckorna ges behandling enligt praxis. Intravenösa Immunoglobuliner (IVIG) har visats jämförbar i effekt och säkerhet med plasmaferes. Det senare är dock dyrare i SLL och mindre tillgängligt varför IVIG rekommenderas.Utredningsmaterial och referenser

  1. Ortiz-Salas P, Velez-Van-Meerbeke A, Galvis-Gomez CA, Rodriguez Q JH. Human Immunoglobulin Versus Plasmapheresis in Guillain-Barre Syndrome and Myasthenia Gravis: A Meta-Analysis. J Clin Neuromuscul Dis. 2016 Sep;18(1):1-11. PubMed
  2. Hughes RA, Swan AV, van Doorn PA. Intravenous immunoglobulin for Guillain-Barré syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Sep 19;(9):CD002063. doi: 10.1002/14651858.CD002063.pub6. PubMed
  3. Hughes RA, Swan AV, Raphaël JC, Annane D, van Koningsveld R, van Doorn PA. Immunotherapy for Guillain-Barré syndrome: a systematic review. Brain. 2007 Sep;130(Pt 9):2245-57. Epub 2007 Mar 2. Review. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för neurologiska sjukdomar